baner mediagraf
ikonica tweetfacebook logomejl

Pravila i uslovi korišćenja

 

Molimo da pažljivo pročitate pravila i uslove korišćenja ove internet lokacije (mediagraf.rs). Samim pristupanjem sajtu, pregledanjem sadržaja i korišćenjem materijala koji se na njemu nalazi, Vi automatski prihvatate "Pravila i uslove korišćenja". Ukoliko se ne slažete sa "Pravilima i uslovima korišćenja", molimo Vas da ovu internet lokaciju odmah napustite.

Internet lokacija mediagraf.rs

Internet lokacija mediagraf.rs ima svoj javni i svoj nejavni deo. Javnom delu lokacije mogu pristupiti svi koji to žele. Nejavnom delu sajta mogu pristupiti samo registrovani korisnici uz korišćenje korisničkog imena i lozinke koje dobijaju od administratora sajta ili drugog ovlašćenog lica. Svi posetioci ove internet lokacije dužni su da se ponašaju bona fide (u dobroj nameri).

Autorska prava

Grafički materijal, tekst, animacije, idejna rešenja na internet lokaciji mediagraf.rs, kao i dizajn same lokacije predstavljaju autorska dela na kojima autorska prava ima Stanislav Lazarević PR, studio za grafički dizajn i animaciju Mediagraf Beograd (u daljem tekstu: Mediagraf), i mogu se koristiti od strane trećih lica samo uz prethodnu saglasnost vlasnika prava.

Korišćenje

Infografike, interaktivne infografike, animacije, kao i drugi oblici ilustracije informativnog sadržaja (u daljem tekstu: grafike), koji čine našu produkciju, mogu koristiti, na način koji je ovim pravilima i uslovima utvrđen, privredni subjekti koji se bave medijskom delatnošću.
Grafike se mogu koristiti u skladu sa sledećim pravilima i uslovima:
1. Korisnici u smislu ovih Pravila i uslova korišćenja su svi klijenti Mediagrafa koji koriste grafike iz naše produkcije, kako oni koji imaju uspostavljen korisnički odnos i mogu preuzimati grafike sa ove internet lokacije, tako i oni klijenti koji imaju ugovor sa Mediagrafom o korišćenju pojedinih grafika.
2. Grafike su namenjene štampanim, elektronskim i internet medijima i mogu ih objavljivati i prikazivati samo naši korisnici. To podrazumeva da onaj koji koristi našu grafiku ima zaključen ugovor sa Mediagrafom, ili na neki drugi način ima saglasnost našeg studija.
3. Korišćenje grafika od strane lica koja nemaju saglasnost Mediagrafa je zabranjeno. Ukoliko do toga dođe, onda takvo činjenje predstavlja povredu autorskih prava i samim tim je protivpravni akt, koji se procesuira u skladu sa zakonom.
4. Grafike su namenjene da se objavljuju uz vest koju ilustruju. Svaka grafika ima naziv i označen izvor, pa na taj način jasno upućuje na temu kojoj je namenjena.
5. Mediagraf nije odgovoran za to na koji način i u kom kontekstu korisnici objavljuju grafike koje preuzimaju od nas.
6. Grafike se mogu objavljivati samo cele, ne mogu se objavljivati delovi grafike, niti se delovi grafike mogu koristiti za izradu drugih grafika, osim u slučajevima kada za tako nešto postoji saglasnost Mediagrafa.
7. Korisnik može izvršiti manje izmene na grafici, tamo gde je to moguće, kao što je promena pojedinih boja, promena fonta, smanjenje teksta i sl., ali na način da ne menja smisao grafike. Izmene crteža i drugih grafičkih elemenata nije dozvoljena.
8. Korisnici ne mogu dalje distribuirati grafike, odnosno ne mogu ih prodavati, davati na korišćenje, poklanjati, ustupati i sl., niti u celini niti delove grafike, osim u slučajevima kada za tako nešto postoji saglasnost Mediagrafa
9. Grafike se ne mogu arhivirati i moraju se izbrisati najkasnije nakon 3 meseca od preuzimanja.
10. Sve grafike sadrže oznaku koja označava Mediagraf kao kreatora. Nije dozvoljeno brisanje oznake, njeno prekrivanje ili isecanje.
11. Nije dozvoljeno postavljanje linkova na grafiku, prekrivanje grafike drugim grafikama ili tekstom. Nije dozvoljeno umetanje teksta koje nije u vezi sa grafikom i onim što ona ilustruje.

Korišćenje grafika koje nisu deo produkcije

Korišćenje grafike koje napravi Mediagraf u dogovoru sa naručiocem, a koje nisu deo produkcije studija, reguliše se ugovorom između Mediagrafa i naručioca grafike.

Privatnost

Mediagraf garantuje privatnost i bezbednost svih podataka koje dobija od svojih klijenata i posetilaca sajta. Podaci moraju biti istiniti.

Beograd, 31. maj 2013. godine

.